REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Interagros VP, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Ostatné servisné služby
Plné meno: Interagros VP, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 21. február 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Interagros VP, a.s. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Trnava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 28. február 2014. Firma momentálne zamestnáva 25 - 49 (2018) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Interagros VP, a.s. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Interagros VP, a.s. sa v roku 2018 znížila o 2,04%

Ústredie
Piešťanská 3
Trnava; Trnavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 91701

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.interagros.sk/sk/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
28. február 2014
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
322,93%
Celkové prevádzkové výnosy
304,35%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-9,79%
EBITDA
81,42%
Čistý zisk (strata)
-46,4%
Spolu Majetok
42,18%
Vlastné imanie
9,95%
Operating Profit Margin (ROS)
-2,84%
Net Profit Margin
-2,04%
Return on Equity (ROE)
-9,31%
Debt to Equity Ratio
74,95%
Quick Ratio
0,34%
Cash Ratio
-0,02%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?