REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Stone Mining and Quarrying
Plné meno: KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 11. február 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Zvolen. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 25. február 1992. Firma momentálne zamestnáva 50 - 99 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. klesol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. sa v roku 2018 zlepšila o 1,44%

Ústredie
Neresnícka cesta 3
Zvolen; Banskobystrický; PSČ - Poštové smerové číslo: 96001

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
25. február 1992
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-21,3%
Celkové prevádzkové výnosy
-21,6%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-4,97%
EBITDA
-13,37%
Čistý zisk (strata)
-0,73%
Spolu Majetok
1,94%
Vlastné imanie
0,17%
Operating Profit Margin (ROS)
1,08%
Net Profit Margin
1,44%
Return on Equity (ROE)
-0,1%
Debt to Equity Ratio
-0,01%
Quick Ratio
-0,01%
Cash Ratio
0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?