REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

LE Trading a. s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Výroba a rozvod elektriny
Plné meno: LE Trading a. s. Dátum aktualizácie firmy: 01. október 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

LE Trading a. s. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 02. október 2013. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti LE Trading a. s. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy LE Trading a. s. sa v roku 2018 zlepšila o 1%

Ústredie
Miletičova 21
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82108

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
02. október 2013
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Dcérske spoločnosti
Le Trading Bh d.o.o. (Bosna a Hercegovina)
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
20,98%
Celkové prevádzkové výnosy
20,46%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
EBITDA
n/a
Čistý zisk (strata)
1285,94%
Spolu Majetok
16,22%
Vlastné imanie
30,14%
Operating Profit Margin (ROS)
n/a
Net Profit Margin
1%
Return on Equity (ROE)
53,19%
Debt to Equity Ratio
-51,59%
Quick Ratio
-0,02%
Cash Ratio
0,05%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?