REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Linde Global IT Services s. r. o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby; webový portál
Plné meno: Linde Global IT Services s. r. o. Dátum aktualizácie firmy: 18. október 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Linde Global IT Services s. r. o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 10. október 2013. Firma momentálne zamestnáva 25 - 49 (2018) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Linde Global IT Services s. r. o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Linde Global IT Services s. r. o. sa v roku 2018 znížila o 0,14%

Ústredie
Pribinova 10
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 81109

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
10. október 2013
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
2,37%
Celkové prevádzkové výnosy
2,37%
Prevádzkový zisk (EBIT)
7,35%
EBITDA
2,4%
Čistý zisk (strata)
-3,15%
Spolu Majetok
3,71%
Vlastné imanie
9,51%
Operating Profit Margin (ROS)
0,17%
Net Profit Margin
-0,14%
Return on Equity (ROE)
-1,13%
Quick Ratio
0,46%
Cash Ratio
0,05%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?