REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Lomy, s. r. o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Stone Mining and Quarrying
Plné meno: Lomy, s. r. o. Dátum aktualizácie firmy: 05. november 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Lomy, s. r. o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Prešov. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 08. apríl 2008. Firma momentálne zamestnáva 25 - 49 (2018) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Lomy, s. r. o. klesol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Lomy, s. r. o. sa v roku 2018 zlepšila o 0,13%

Ústredie
Strojnícka 17
Prešov; Prešovský; PSČ - Poštové smerové číslo: 08001

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
08. apríl 2008
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
84,9%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
15,1%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-13,4%
Celkové prevádzkové výnosy
36,94%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-19,16%
EBITDA
71,7%
Čistý zisk (strata)
102,55%
Spolu Majetok
-10,52%
Vlastné imanie
2,06%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,09%
Net Profit Margin
0,13%
Return on Equity (ROE)
1%
Debt to Equity Ratio
-68,97%
Quick Ratio
-2,67%
Cash Ratio
0,03%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?