REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Lomy, s. r. o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Stone Mining and Quarrying
Plné meno: Lomy, s. r. o. Dátum aktualizácie firmy: 18. júl 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Lomy, s. r. o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Prešov. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 08. apríl 2008. Firma momentálne zamestnáva 20 - 24 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Lomy, s. r. o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Lomy, s. r. o. sa v roku 2019 zlepšila o 3,88%

Ústredie
Strojnícka 17
Prešov; Prešovský; PSČ - Poštové smerové číslo: 08001

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
08. apríl 2008
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
84,9%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
15,1%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
37,46%
Celkové prevádzkové výnosy
-16,88%
Prevádzkový zisk (EBIT)
525,06%
EBITDA
50,39%
Čistý zisk (strata)
2372,3%
Spolu Majetok
19,11%
Vlastné imanie
49,9%
Operating Profit Margin (ROS)
4,47%
Net Profit Margin
3,88%
Return on Equity (ROE)
31,27%
Debt to Equity Ratio
18,53%
Quick Ratio
0,27%
Cash Ratio
0,04%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?