REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Oberbank Leasing, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Sales Financing
Plné meno: Oberbank Leasing, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 24. jún 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 19,99 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

OBERBANK Leasing, s. r. o., patrí do skupiny OBERBANK a je dcérskou spoločnosťou rakúskej OBERBANK AG a OBERBANK Leasing GmbH., ktoré majú sídlo v Linzi. V niekoľkých rokoch skupina OBERBANK expandovala a rozšírila svoje pôsobenie do Nemecka, Českej republiky a v roku 2005 aj na Slovensko a do Maďarska. Na Slovensku zahájila svoju aktívnu obchodnú činnosť k 1. januáru 2006. Od svojho počiatku sa skupina orientuje najmä na podnikateľskú a firemnú klientelu. Prostredníctvom tejto spoločnosti môžu podnikateľské subjekty prefinancovať svoje investície do všetkých druhov hnuteľného majetku a nehnuteľností. Je poskytovateľom finančného a operatívneho leasingu dopravnej techniky a technológií. Od roku 2008 je právoplatným členom Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky.

Ústredie
Prievozská 4/A
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82109

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.oberbankleasing.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
20. september 2005
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
99,9%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
0,1%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-26,53%
Celkové prevádzkové výnosy
-28,09%
Prevádzkový zisk (EBIT)
0,85%
EBITDA
n/a
Čistý zisk (strata)
-13,82%
Spolu Majetok
17,18%
Vlastné imanie
41,78%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,76%
Net Profit Margin
0,28%
Return on Equity (ROE)
-8,44%
Debt to Equity Ratio
-387,69%
Quick Ratio
0,85%
Cash Ratio
0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?