REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Oracle Slovensko, spol. s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Výrobcovia softvéru | Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
Plné meno: Oracle Slovensko, spol. s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 18. máj 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Oracle Slovensko spol. s r.o. je súčasťou Oracle corporation. Spoločnosť Oracle je za posledných takmer 30 rokov najväčšia spoločnosť na svete poskytujúca podnikový softvér, dodala organizáciam taký softvér a služby, ktoré im umožňujú získavať tie najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie z ich vlastných informačných systémov.

Ústredie
Einsteinova 19
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 85101

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.oracle.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
20. máj 1996
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
4,86%
Celkové prevádzkové výnosy
4,82%
Prevádzkový zisk (EBIT)
28,64%
EBITDA
27,63%
Čistý zisk (strata)
-60,29%
Spolu Majetok
15,92%
Vlastné imanie
2,99%
Operating Profit Margin (ROS)
0,17%
Net Profit Margin
-0,25%
Return on Equity (ROE)
-4,62%
Debt to Equity Ratio
0,71%
Quick Ratio
-0,81%
Cash Ratio
-0,77%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?