REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Orbis Pictus Istropolitana, spol. s. r. o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Periodical Publishers
Plné meno: Orbis Pictus Istropolitana, spol. s. r. o. Dátum aktualizácie firmy: 24. máj 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Orbis Pictus Istropolitana, spol. s. r. o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 23. december 1991. Firma momentálne zamestnáva 10 - 19 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Orbis Pictus Istropolitana, spol. s. r. o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2020. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Orbis Pictus Istropolitana, spol. s. r. o. sa v roku 2020 zlepšila o 9%

Ústredie
Hrachová 34
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82105

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
23. december 1991
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
51%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
49%
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
44,13%
Celkové prevádzkové výnosy
44,04%
Prevádzkový zisk (EBIT)
139,72%
EBITDA
129,02%
Čistý zisk (strata)
142,48%
Spolu Majetok
21,14%
Vlastné imanie
19,32%
Operating Profit Margin (ROS)
11,42%
Net Profit Margin
9%
Return on Equity (ROE)
8,25%
Debt to Equity Ratio
-0,19%
Quick Ratio
-31,88%
Cash Ratio
21,97%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?