REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

PLANTEX, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Floriculture Production
Plné meno: PLANTEX, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 24. september 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Firma Plantex s.r.o. bola založená v roku 1996 vo Veselom pri Piešťanoch. Na 244 ha pôdy pestuje ovocie, ovocné stromy, okrasné rastliny. Venuje sa obchodnej činnosti, realizáciám okrasných výsadieb rodinných záhrad, firiem, miest a obcí. Súčasťou firmy je záhradné centrum pre záhradkárov, realizátorov, či záhradnícke firmy.

Ústredie
417
Veselé pri Piešťanoch; PSČ - Poštové smerové číslo: 92208

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.plantex.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
31. máj 1996
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
50%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
25%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
25%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
20,11%
Celkové prevádzkové výnosy
19,21%
Prevádzkový zisk (EBIT)
178%
EBITDA
74,86%
Čistý zisk (strata)
246,39%
Spolu Majetok
7,36%
Vlastné imanie
14,08%
Operating Profit Margin (ROS)
7,74%
Net Profit Margin
7,42%
Return on Equity (ROE)
11,41%
Debt to Equity Ratio
-0,14%
Quick Ratio
0,36%
Cash Ratio
0,04%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?