REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Podtatranská Hydina a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Animal Slaughtering and Processing | Meat Markets
Plné meno: Podtatranská Hydina a.s. Dátum aktualizácie firmy: 02. marec 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Podtatranská hydina, akciová spoločnosť, vznikla transformáciou odštepného závodu 05 Východoslovenských hydinárskych závodov Košice, v roku 1992. V súčasnosti je akcionárom fyzická osoba. Výrobný program zahŕňa: chov jatočnej hydiny na vlastnej farme v Spišských Tomášovciach - nákup, porážka a spracovanie jatočnej hydiny (kurčatá a sliepky), výrobu hydinových výrobkov - výrobu výrobkov z bravčového mäsa, veľkoobchodnú a maloobchodnú činnosť. Distribuuje svojou vlastnou dopravou do predajní po Slovensku.

Ústredie
Slavkovská cesta 54
Kežmarok; Prešovský; PSČ - Poštové smerové číslo: 06001

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.hydinakk.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. máj 1992
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-22,94%
Celkové prevádzkové výnosy
-30,58%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
EBITDA
n/a
Čistý zisk (strata)
n/a
Spolu Majetok
-2,94%
Vlastné imanie
-1325,22%
Operating Profit Margin (ROS)
n/a
Net Profit Margin
n/a
Return on Equity (ROE)
n/a
Debt to Equity Ratio
54,36%
Quick Ratio
0%
Cash Ratio
0,08%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?