REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Pohotovosť, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Nondepository Credit Intermediation
Plné meno: Pohotovosť, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 27. november 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Spoločnosť Pohotovosť, s.r.o. bola založená v roku 2011 so sídlom v Bratislave. Pohotovosť poskytuje pre svojich klientov úverov a servis a asistenčné služby spojené so splácaním úveru.

Ústredie
Pribinova 25
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 81109

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.pohotovost.sk/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
14. marec 2001
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Prokúra
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
95%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
5%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-71,27%
Celkové prevádzkové výnosy
-40,89%
Prevádzkový zisk (EBIT)
67,62%
EBITDA
49,01%
Čistý zisk (strata)
n/a
Spolu Majetok
-4,91%
Vlastné imanie
47,5%
Operating Profit Margin (ROS)
194,63%
Net Profit Margin
n/a
Return on Equity (ROE)
n/a
Debt to Equity Ratio
-97,59%
Quick Ratio
0,03%
Cash Ratio
-0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?