REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

S-EPI, s. r. o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Other Publishers
Plné meno: S-EPI, s. r. o. Dátum aktualizácie firmy: 15. február 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

S-EPI, s. r. o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Žilina. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 10. december 1996. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti S-EPI, s. r. o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy S-EPI, s. r. o. sa v roku 2018 znížila o 1,68%

Ústredie
Martina Rázusa 23A/8336
Žilina; Žilinský; PSČ - Poštové smerové číslo: 01001

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.pamcentrum.sk

Základné informácie
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
10. december 1996
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
26,12%
Celkové prevádzkové výnosy
21,28%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-10,3%
EBITDA
-5,95%
Čistý zisk (strata)
-12,1%
Spolu Majetok
18,08%
Vlastné imanie
14,27%
Operating Profit Margin (ROS)
-2,25%
Net Profit Margin
-1,68%
Return on Equity (ROE)
-3,75%
Debt to Equity Ratio
-6,13%
Quick Ratio
-1,27%
Cash Ratio
-0,26%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?