REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

SINTRA, spol. s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Potraviny a obchody s nápojmi | Obchodné domy a hypermarkety
Plné meno: SINTRA, spol. s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 06. február 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Spoločnosť SINTRA spol.s r.o. Bratislava bola založená v roku 1990 so zameraním na dovoz, distribúciu a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Na Slovensku SINTRA zastupuje a na slovenský trh priamo dováža výrobky od viacerých zahraničných výrobcov. Teritoriálne sa v dovoze zameriavame na štáty EÚ (Nemecko, Španielsko, Holandsko, Rakúsko, Grécko, Českú republiku, Maďarsko), Chorvátsko, Turecko, Thajsko... V roku 2005 prichádza k štrukturálnej zmene a SINTRA, s.r.o. divízia šport sa mení na dcérsku spoločnosť SINTRA šport, s.r.o. V prevádzke v Poprade je vlastný veľkoobchod, predaj Cash & Carry a sieť 26-tich maloobchodných predajní.

Ústredie
Pluhová 2
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 83103

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.sintra.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
17. október 1990
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
26%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
26%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
24%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
24%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
3,39%
Celkové prevádzkové výnosy
3,25%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-37,43%
EBITDA
-22,19%
Čistý zisk (strata)
-46,34%
Spolu Majetok
-2,1%
Vlastné imanie
0,73%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,89%
Net Profit Margin
-0,7%
Return on Equity (ROE)
-2,03%
Debt to Equity Ratio
0,12%
Quick Ratio
0,16%
Cash Ratio
0,2%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?