REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Skanska SK a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Ťažké stavebníctvo | Stavba nebytových budov | Residential Building Construction
Vedľajšie aktivity: Výstavba diaľníc, ciest a mostov | Power and Communication Line and Related Structures Construction
Plné meno: Skanska SK a.s. Dátum aktualizácie firmy: 07. október 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Skanska SK, a.s. pôsobí na slovenskom trhu od 1. apríla 2010. Je výsledkom zrealizovaného zámeru zlúčenia šiestich spoločností (Skanska PS a.s., Skanska Slovensko s.r.o., Skanska Reality SK, s.r.o., Stamart Martin s.r.o., Skanska Technológie a.s., Skanska BS a.s.), ktoré k rovnakému dátumu fyzicky ukončili svoju činnosť a právne zanikli. Je to stavebná a developerská skupina pôsobiaca v Slovenskej a Českej republike, je súčasť svetového koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku. Základným predmetom činnosti sú všetky oblasti stavebníctva, vývoj a predaj vlastných bytových a komerčných projektov, správa majetku a súvisiace služby. Na Slovensku pôsobí Skanska SK a.s. prostredníctvom svojich ôsmich závodov pokrývajúcich všetky segmenty stavebníctva.

Ústredie
Krajná 29
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82104

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.skanska.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
03. august 1994
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
UNIASFALT s.r.o.
50%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
2,73%
Celkové prevádzkové výnosy
-3,77%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-2,76%
EBITDA
-5,58%
Čistý zisk (strata)
-8,25%
Spolu Majetok
-9,29%
Vlastné imanie
11,17%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,16%
Net Profit Margin
-0,29%
Return on Equity (ROE)
-2,09%
Debt to Equity Ratio
-0,07%
Quick Ratio
0,34%
Cash Ratio
-0,04%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?