REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Slovenská Plavba a Prístavy a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Inland Water Freight Transportation
Plné meno: Slovenská Plavba a Prístavy a.s. Dátum aktualizácie firmy: 13. marec 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Slovenská plavba a prístavy a.s. (SPaP a.s.) je spoločnosť pôsobiaca v oblasti prepravy, prekladu a skladovania tovarov, špedičných služieb, opráv, rekonštrukcie a stavby plavidiel na území Slovenskej republiky. Poskytuje logistické služby spojené s prepravou tovarov všetkého druhu na Dunaji a na celej sieti európskych vodných ciest medzi Severným a Čiernym morom. Spoločnosť bola založená v roku 1922.

Ústredie
Horárska 12
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 81524

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.spap.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. január 1997
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Dcérske spoločnosti
Slovenská Plavba a Prístavy - Lodenica s.r.o.
100%
Dalby a. s.
50%
Danube Gate (Holandsko)
50%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
1,55%
Celkové prevádzkové výnosy
44,58%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
EBITDA
98,6%
Čistý zisk (strata)
916,94%
Spolu Majetok
23,55%
Vlastné imanie
2,63%
Operating Profit Margin (ROS)
n/a
Net Profit Margin
4,08%
Return on Equity (ROE)
1,7%
Debt to Equity Ratio
22,14%
Quick Ratio
-4,21%
Cash Ratio
-0,28%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?