REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Rozvod vody, kanalizácie a ďalšie systémy
Plné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 23. september 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (StVPS), a.s. prevádzkuje verejnú sieť vodovodov a kanalizácii I. až III. kategórie. Jediným akcionárom sa v roku 2010 stala Veolia Voda, S.A., so sídlom v Paríž a spoločnosť sa stala členom medzinárodnej skupiny.

Ústredie
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica; Banskobystrický; PSČ - Poštové smerové číslo: 97401

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.stvps.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. január 2006
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
StVS - servising, s.r.o.
40%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-0,66%
Celkové prevádzkové výnosy
-1%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-25,42%
EBITDA
-11,74%
Čistý zisk (strata)
-26,73%
Spolu Majetok
-8,3%
Vlastné imanie
-5,33%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,54%
Net Profit Margin
-0,36%
Return on Equity (ROE)
-4,38%
Debt to Equity Ratio
128,36%
Quick Ratio
0,39%
Cash Ratio
0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?