REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Tatra Banka, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Commercial Banking
Plné meno: Tatra Banka, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 09. november 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Tatra banka je súčasť skupiny Raiffeisen Bank International. Je prvá súkromná banka, v súčasnosti tretia najväčšia banka na Slovensku. Je členom RZB Group a jednou z dcérskych spoločností Raiffeisen Banking Group v rámci priestoru strednej a východnej Európy. Je univerzálnou bankou s komplexnou ponukou bankových služieb a riešení v oblasti spravovania financií pre firemných aj individuálnych klientov.

Ústredie
Hodžovo námestie 3
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 81106

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.tatrabanka.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. november 1990
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
89,11%
Dcérske spoločnosti
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
100%
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
100%
Tatra Residence, a. s
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čistý úrokový výnos
-65,39%
Čistý výnos z poplatkov a provízií
-68,26%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-89,72%
Čistý zisk (strata)
-71,68%
Spolu Majetok
10,56%
Vlastné imanie
6,92%
Podiel úverov a aktiv
-2,8%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?