REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Tepláreň Košice, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Rozvod vody, kanalizácie a ďalšie systémy
Plné meno: Tepláreň Košice, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 23. september 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Tepláreň Košice, a.s. (TEKO) patrí k výrobcom a distributérom tepla vo forme horúcej vody a pary v sústave centralizovaného zásobovania teplom na Slovensku. Pôsobí na trhu s tepelnou energiou v meste Košice a Prešov. Spoločnosť vznikla zrušením akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava, bez likvidácie a jej rozdelením do novozaložených akciových spoločností.

Ústredie
Teplárenská 3
Košice; Košický; PSČ - Poštové smerové číslo: 04292

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.teko.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
21. január 2002
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
6,93%
Celkové prevádzkové výnosy
6,54%
Prevádzkový zisk (EBIT)
94,23%
EBITDA
16,29%
Čistý zisk (strata)
76,94%
Spolu Majetok
17,98%
Vlastné imanie
3,95%
Operating Profit Margin (ROS)
2,57%
Net Profit Margin
1,2%
Return on Equity (ROE)
1,8%
Debt to Equity Ratio
30,7%
Quick Ratio
-0,15%
Cash Ratio
-0,06%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?