REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Verejné vysielanie (mimo internet) | Telekomunikácie | Pevné telekomunikačné služby
Plné meno: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 17. marec 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. patrí medzi spoločnosti poskytujúce služby televízie (digitálnej, analógovej a satelitnej), širokopásmového internetu a telefónie. Je taktiež „triple play“ operátorom, čo znamená, že poskytuje služby televízie, internetu a telefónie prostredníctvom jednej siete, cez jednu zásuvku v domácnosti. UPC BROADBAND SLOVAKIA je súčasťou spoločnosti Liberty Global, Inc.

Ústredie
Ševčenkova 36
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 85101

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.upc.sk/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
30. december 2005
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
50%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
50%
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-0,68%
Celkové prevádzkové výnosy
-1,4%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-50,4%
EBITDA
-12,45%
Čistý zisk (strata)
n/a
Spolu Majetok
-35,24%
Vlastné imanie
-7,84%
Operating Profit Margin (ROS)
-7,64%
Net Profit Margin
n/a
Return on Equity (ROE)
n/a
Debt to Equity Ratio
-5,14%
Quick Ratio
0,2%
Cash Ratio
0,08%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?