REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Verejné vysielanie (mimo internet) | Telekomunikácie | Pevné telekomunikačné služby
Plné meno: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 21. august 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. patrí medzi spoločnosti poskytujúce služby televízie (digitálnej, analógovej a satelitnej), širokopásmového internetu a telefónie. Je taktiež „triple play“ operátorom, čo znamená, že poskytuje služby televízie, internetu a telefónie prostredníctvom jednej siete, cez jednu zásuvku v domácnosti. UPC BROADBAND SLOVAKIA je súčasťou spoločnosti Liberty Global, Inc.

Ústredie
Ševčenkova 36
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 85101

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.upc.sk/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
30. december 2005
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
50%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
50%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
5,45%
Celkové prevádzkové výnosy
5,08%
Prevádzkový zisk (EBIT)
46,99%
EBITDA
21,74%
Čistý zisk (strata)
10,35%
Spolu Majetok
59,5%
Vlastné imanie
18,03%
Operating Profit Margin (ROS)
4,31%
Net Profit Margin
2,47%
Return on Equity (ROE)
0,62%
Debt to Equity Ratio
3,43%
Quick Ratio
-0,14%
Cash Ratio
-0,02%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?