REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

ViOn, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Ťažké stavebníctvo
Vedľajšie aktivity: Umenie, šport a súvisiace odvetvia | Ubytovanie | Gasoline Stations
Plné meno: ViOn, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 06. október 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

ViOn, a.s. je stavebná spoločnosť, ktorá svoju činnosť realizuje v tuzemsku. Aktivity spoločnosti vychádzajú ako pokračovanie firmy ViOn - Viliam Ondrejka. Spoločnosť ponúka cestné, vodohospodárske, inžinierske a bytové stavby, zemné práce, výstavbu skládok TKO, ČOV, recykláciu stavebného odpadu, rekonštrukciu železničných vlečiek a ubytovanie a stravovanie v hoteli ViOn.

Ústredie
Továrenská 64
Zlaté Moravce; Nitriansky; PSČ - Poštové smerové číslo: 95301

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.vion.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
21. január 1998
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-3,36%
Celkové prevádzkové výnosy
-7,14%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-30,78%
EBITDA
-9,43%
Čistý zisk (strata)
0,04%
Spolu Majetok
-9,86%
Vlastné imanie
1,23%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,27%
Net Profit Margin
0,01%
Return on Equity (ROE)
-0,01%
Debt to Equity Ratio
22,58%
Quick Ratio
0,08%
Cash Ratio
-0,02%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?