REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Vodomont SK, spol. s r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Lesníctvo a ťažba dreva
Plné meno: Vodomont SK, spol. s r.o. Dátum aktualizácie firmy: 02. august 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Vodomont SK, spol. s r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Humenné. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 27. jún 2001. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Vodomont SK, spol. s r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Vodomont SK, spol. s r.o. sa v roku 2019 zlepšila o 0,05%

Ústredie
Mierová 62
Humenné; Prešovský; PSČ - Poštové smerové číslo: 06601

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
27. jún 2001
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
28,24%
Celkové prevádzkové výnosy
34,82%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-2,36%
Čistý zisk (strata)
185,18%
Spolu Majetok
9,7%
Vlastné imanie
2,07%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,35%
Net Profit Margin
0,05%
Return on Equity (ROE)
1,3%
Debt to Equity Ratio
-10,88%
Quick Ratio
-0,04%
Cash Ratio
-0,16%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?