ทั้งหมด
USD $0.00
ค้นหาบริษัทอื่นๆ

บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (ไทย)

กิจกรรมหลัก: การผลิตสารกึ่งตัวนำ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ | การผลิตแผงวงจร | ส่วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้า (ส่วนประกอบของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อเต็ม: บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ข้อมูลล่าสุด: 07/04/2019
ซื้องานวิจัยของบริษัทนี้ USD 29.95 ข้อมูลทางการเงินล่าสุด: 2018 มีให้เลือกอ่านในภาษา: อังกฤษ & ไทย ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่าง

บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ผลิตและจัดจำหน่ายแผงอิเล็กทรอนิก แบบสัญญาในประเทศไทย พร้อมบริการประกอบ และทดสอบ ปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ ทีมพรีซิชั่น เพื่อการบริหารที่มั่นคงโดยคนไทย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยการบริหารครอบคลุมถึงบริษัทฯ ในเครือประเทศสิงคโปร และเครือข่ายในอเมริกาและยุโรป บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2539 และตั้งอยู่ที่ ปราจีนบุรี

ที่อยู่ของสำนักงานกฎหมาย
198 M 13,Suwansorn Road,Dongkheelek
ปราจีนบุรี; ภาคตะวันออก ประเทศไทย; รหัสไปรษณีย์: 25000

ติดต่อ: ซื้องานวิจัย

เว็บไซด์: http://www.teampcba.com

ข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานทั้งหมด:
ซื้องานวิจัย
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุน:
ซื้องานวิจัย
ทุนที่จดทะเบียนแล้ว:
ซื้องานวิจัย
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
ซื้องานวิจัย
วันที่ก่อตั้ง:
1996
ผู้บริหารสำคัญ
ซื้องานวิจัย
ประธานบริษัท
ซื้องานวิจัย
ประธานบริหารสูงสุด
ซื้องานวิจัย
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
ซื้องานวิจัย
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
ซื้องานวิจัย
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
รายละเอียดกรรมสิทธิ์
Suphajak Manutsathit
14.97%
Anan Manutsathit
13.43%
Autthaphon Parinya
8.01%
Chakkaphant Manutsathit
7.27%
Manatsaporn Manatsathit
7.22%
บริษัทในเครือ
Team Precision (Europe) Aps
100%
ผลการดำเนินงานของบริษัท
แผนภาพมูลค่าทางการเงินมียู่ในงานวิจัยที่คุณต้องการซื้อ
กำลังมองหาสิ่งที่มากกว่ารายงานของบริษัท

งานวิจัยของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการข้อมูลของ EMIS ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม ข้อมูลของประเทศ และงานวิเคราะห์ จากประเทศตลาดเกิดใหม่มากกว่า 125 ประเทศ

ขอทดลองใช้ EMIS
กุญแจสำคัญดำการเงิน
อัตราการเติบโตต่อปีของ 2 ปีล่าสุดเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ข้อมูลการเงินที่แน่นอนได้รวมอยู่ในงานวิจัยที่คุณซื้อไป
รายได้จากการขายสุทธิ
55.87%
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
52.85%
กำไรจากการดำเนินงาน
172.16%
กำไรก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย
71.86%
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
313.13%
ทรัพย์สินทั้งหมด
75.67%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
11.39%
Operating Profit Margin (ROS)
0.35%
Net Profit Margin
0.47%
Return on Equity (ROE)
1.37%
Debt to Equity Ratio
43.38%
Quick Ratio
-0.81%
Cash Ratio
-0.51%

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม, ขอสาธิต

ซื้องานวิจัยของบริษัทนี้
ต้องการเข้าถึงข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม และข้อมูลประเทศ