REQUEST A DEMO
Toplam
USD $0.00
Daha fazla şirket ara

Atakule GYO A.Ş. (Türkiye)

Ana Faaliyetleri: İkamet Amaçlı Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi | İkamet Amaçlı Olmayan Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi (Küçük Depolar hariç) | Gayrimenkul Yöneticileri
Tam isim: Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Şirket Güncelleme Tarihi: 06. January 2020
Bu şirket raporumuzu satın alın USD 29.95 En son mali verileri: 2018 Kullanılabilir: İngilizce & Türkçe Bir örnek raporu indirin

Atakule GYO, faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında Türkiye Sermaye Piyasası mevzuatına tabi bir yatırım şirketidir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere 21 Ağustos 2000 tarihinde kurulmuş, payların %49’u 7-8 Şubat 2002 tarihinde halka arz edilmiş ve hisse senetleri 14 Şubat 2002 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başlamıştır.Türkiye’nin güçlü Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarından olan Atakule GYO, 2010 yılının ilk çeyreğinde kurumsal yapılanma sürecine girmiştir. Senelerin birikimi ve eski hissedarlarının mirası olan kurumsal yaklaşım; köklü kimlik ve istikrarına da sahip çıkarak, uzmanlığa değer veren yatırımcı ve dinamik kimliğiyle, “gayrimenkul yatırımının likit ve sağlam yatırım alternatifi” olarak sermaye piyasalarının öncü markası olmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Atakule GYO; profesyonel yönetici kadrosu, uzman ekibi ve sektörde konularında isim yapmış proje ortaklarının danışmanlıkları ile yola çıkmış, portföyündeki gayrimenkuller ve sermaye birikimi ile de ticari ve sosyal açılardan sürdürülebilir projeler arayışına başlamıştır.

Merkez
Gaziosmanpaşa Mah.Arjantin Cad.No:28 Çankaya
Ankara; İç Anadolu;

İletişim detayları: Bilgileri görüntülemek için Atakule GYO A.Ş. raporunu satın alın.

Web Sitesi: http://www.atakulegyo.com.tr

Temel Bilgiler
Toplam Çalışan Sayısı:
Bilgileri görüntülemek için Atakule GYO A.Ş. raporunu satın alın.
Ödenmemiş Hİsseler:
Bilgileri görüntülemek için Atakule GYO A.Ş. raporunu satın alın.
Kayıtlı Sermaye:
Bilgileri görüntülemek için Atakule GYO A.Ş. raporunu satın alın.
Financial Auditors:
Bilgileri görüntülemek için Atakule GYO A.Ş. raporunu satın alın.
Kuruluş tarihi:
21. August 2000
Üst Yöneticiler
Bilgileri görüntülemek için raporu satın alın
Yönetim Kurulu Başkanı
Bilgileri görüntülemek için raporu satın alın
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bilgileri görüntülemek için raporu satın alın
Yönetim Kurulu Üyesi
Bilgileri görüntülemek için raporu satın alın
Yönetim Kurulu Üyesi
Bilgileri görüntülemek için raporu satın alın
Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Yapısı
Bilgileri görüntülemek için raporu satın alın
81.6%
Şirket performansı
Grafikteki finansal değerler Atakule GYO A.Ş. rapor satın alındıktan sonra kullanılabilir .
Bir şirket raporundan daha fazlasını mı arıyorsunuz?

EMIS şirket profilleri, gelişmekte olan 125'in üzerinde pazar için şirket, sanayi ve ülke verilerini ve analizlerini birleştiren daha büyük bir bilgi hizmetinin parçasıdır.

EMIS servisinden bir demo isteyin
Başlıca Finansal Göstergeler
Yerel para biriminde son iki yıl için yıllık büyüme yüzdeleri% 1. Mutlak finansal veriler% 3 satın alınan% 2 rapora dahil edilmiştir.
Net satış gelirleri
257.48%
Toplam faaliyet gelirleri
230.27%
Faaliyet karı (EBIT)
82.68%
FAVÖK (EBITDA)
98.93%
Net Kar(Zarar)
81.17%
Toplam Aktifler
13.47%
Toplam özkaynaklar
28.91%
Faaliyet Kar Marjı
80.21%
Satış Hasılatı
107.98%
Özsermaye Karlılığı
1.67%
Borç/ Özvarlık Oranı
-2.09%
Likidite Oranı
1%
Nakit Oranı
0.18%

Daha fazla bilgi görüntülemek için, DEMO TALEBİNDE BULUN

Bu şirket raporunu satın al
Şirket, endüstri veya ülke bilgilerine sürekli erişime mi ihtiyacınız var?