REQUEST A DEMO
ทั้งหมด
USD $0.00
ค้นหาบริษัทอื่นๆ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (ไทย)

กิจกรรมหลัก: อสังหาริมทรัพย์ | ผู้ค้าส่งยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดของเภสัชกร | ร้านขายของชำและผู้ค้าส่งสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง
ชื่อเต็ม: บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ข้อมูลล่าสุด: 02/05/2021
ซื้องานวิจัยของบริษัทนี้ USD 29.95 ข้อมูลทางการเงินล่าสุด: 2020 มีให้เลือกอ่านในภาษา: อังกฤษ & ไทย ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่าง

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค ในประเทศไทย บริษัทฯ ได้พัฒนา ระบบโลจิสติกส์ เพื่อครอบคลุมทุกช่องทางการขาย รวมถึงการสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้า เพื่อเข้าถึงทุกกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันบริษัท รับผิดชอบในการกระจายสินค้ามากกว่า 600 รายการ ใน 90 แบรนด์ ในประเทศไทย ผลิดภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำหรับเด็ก ส่วนการจัดหน่ายสินค้า บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited 'THE DISTRIBUTION AND SALES SERVICES OF CONSUMER PRODUCTS TO WHOLESALE AND RETAIL OUTLETS IN BANGKOK' เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพขององค์กรในการส่งมอบสินค้า บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2485 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยูที่ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ของสำนักงานกฎหมาย
2156,New Petchuburi Road,Bangkapi
กรุงเทพ ฯ; ภาคกลาง ประเทศไทย; รหัสไปรษณีย์: 10310

ติดต่อ: ซื้องานวิจัย

เว็บไซด์: http://www.sahapat.co.th

ข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานทั้งหมด:
ซื้องานวิจัย
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุน:
ซื้องานวิจัย
ทุนที่จดทะเบียนแล้ว:
ซื้องานวิจัย
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
ซื้องานวิจัย
การจัดอันดับ:
ซื้องานวิจัย
วันที่ก่อตั้ง:
1942
ผู้บริหารสำคัญ
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
รายละเอียดกรรมสิทธิ์
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
4.19%
บริษัทในเครือ
Bangkok Tower (1999) Co. Ltd.
99.99%
Chokchaipibul Co. Ltd.
99.99%
Chokchaipibul Company Limited
ผลการดำเนินงานของบริษัท
แผนภาพมูลค่าทางการเงินมียู่ในงานวิจัยที่คุณต้องการซื้อ
กำลังมองหาสิ่งที่มากกว่ารายงานของบริษัท

งานวิจัยของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการข้อมูลของ EMIS ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม ข้อมูลของประเทศ และงานวิเคราะห์ จากประเทศตลาดเกิดใหม่มากกว่า 125 ประเทศ

ขอทดลองใช้ EMIS
กุญแจสำคัญดำการเงิน
อัตราการเติบโตต่อปีของ 2 ปีล่าสุดเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ข้อมูลการเงินที่แน่นอนได้รวมอยู่ในงานวิจัยที่คุณซื้อไป
รายได้จากการขายสุทธิ
-1.76%
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
-1.95%
กำไรจากการดำเนินงาน
-1.52%
กำไรก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย
-0.07%
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
-0.06%
ทรัพย์สินทั้งหมด
25.75%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
28.77%
Operating Profit Margin (ROS)
0.01%
Net Profit Margin
0.09%
Return on Equity (ROE)
-2.13%
Debt to Equity Ratio
-0.03%
Quick Ratio
0.06%
Cash Ratio
0.13%

Related EMIS Industry Reports

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม, ขอสาธิต

ซื้องานวิจัยของบริษัทนี้
ต้องการเข้าถึงข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม และข้อมูลประเทศ