REQUEST A DEMO
Łącznie
USD $0.00
Szukaj więcej firm

Energa Wytwarzanie S.A. (Polska)

Główne obszary działalności: Wytwarzanie Energii Hydroelektrycznej
Pozostała działalność: Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i pozostałe
Pełna nazwa: Energa Wytwarzanie S.A. Data aktualizacji: 21 czerwca 2024
Kup nasz raport dla tej spółki USD 29,95 Najnowsze dane finansowe: 2021 Dostępne wersje językowe: Angielski & Polski Pobierz przykładowy raport

Energa Wytwarzanie SA to spółka należąca do Grupy Energa. Pełni w niej rolę Podmiotu Wiodącego Linii Biznesowej Wytwarzania, w skład którego wchodzi 6 spółek - wytwórczych i wspierających. Jako Podmiot Wiodący, spółka Energa Wytwarzanie koordynuje działalność Grupy w ramach obszarów, tj.: wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), wytwarzanie energii elektrycznej i/lub cieplnej w elektrowni systemowej, elektrociepłowniach i ciepłowniach, przesył i dystrybucja ciepła, świadczenie usług systemowych, świadczenie usług wspierających, takich jak: usługi modernizacyjno-serwisowe. Jako spółka, Energa Wytwarzanie SA prowadzi działalność w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz świadczy usługi systemowe. Spółka zarządza największą w kraju przepływową Elektrownią Wodną we Włocławku, 44 małymi elektrowniami wodnymi zlokalizowanymi głównie w północnej Polsce. Moc zainstalowana elektrowni wodnych wynosi około 202,35 MWe. Hydroelektrownie produkują energię elektryczną na poziomie około 900 GWh rocznie. Energa Wytwarzanie zarządza także Elektrownią Szczytowo-Pompową w Żydowie. Dodatkowo spółka eksploatuje 6 farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce o mocy 243,85 MWe. Roczna produkcja energii elektrycznej ze 121 turbin wiatrowych na farmach należących do spółki wynosi około 500 GWh. W eksploatacji Energa Wytwarzanie znajdują się również 6 elektrowni fotowoltaicznych. Odnawialne źródła wytwórcze spółki Energa Wytwarzanie wytwarzają 41% (dane za pierwszy kwartały 2023 r.) energii elektrycznej całkowitej produkcji w Grupie. W 2022 r. obiekty OZE wytworzyły łącznie około 1,27 GWh energii elektrycznej.

Siedziba
Ul. Al. Grunwaldzka 472
Gdańsk; Pomorskie; Kod pocztowy: 80-309

Szczegóły kontaktu: Zakup raport Energa Wytwarzanie S.A. aby zobaczyć szczegóły

Strona www: http://www.energa-oze.pl/

Podstawowe Informacje
Zatrudnienie ogółem:
Zakup raport Energa Wytwarzanie S.A. aby zobaczyć szczegóły
Liczba akcji:
Zakup raport Energa Wytwarzanie S.A. aby zobaczyć szczegóły
Kapitał akcyjny:
Zakup raport Energa Wytwarzanie S.A. aby zobaczyć szczegóły
Audytor:
Zakup raport Energa Wytwarzanie S.A. aby zobaczyć szczegóły
Data założenia:
03 czerwca 2014
Władze firmy
Zakup ten raport, aby wyświetlić informację
p.o. Prezesa
Zakup ten raport, aby wyświetlić informację
Wiceprezes
Zakup ten raport, aby wyświetlić informację
Członek Rady Nadzorczej
Zakup ten raport, aby wyświetlić informację
Członek Rady Nadzorczej
Zakup ten raport, aby wyświetlić informację
Członek Rady Nadzorczej
Szczegóły Struktury Własnościowej
Zakup ten raport, aby wyświetlić informację
100%
Spółki zależne
Energa Mfw 1 Sp. z o.o.
100%
Energa Mfw 2 Sp. z o.o.
100%
Energa Wind Service Sp. z o.o.
100%
Wyniki firmy
Dane finansowe z wykresu Energa Wytwarzanie S.A. są dostępne po zakupie raportu.
Poszukujesz czegoś więcej niż raportu firmy?

Profile firm EMIS są częścią większej bazy danych, która zawiera dane i analizy o firmach, sektorach i rynkach z ponad 125 rynków wschodzących.

Zamów wersję próbną serwisu EMIS.
Kluczowe Informacje Finansowe
Roczny wzrost procentowy z ostatnich dwóch lat w walucie lokalnej PLN. Pełne wyniki finansowe są dostępne w zakupionego raportu .
Przychody netto ze sprzedaży
34,28%
Przychody ogółem
29,77%
EBITDA
8,75%
Zysk netto (strata netto)
Niedostępne
Aktywa ogółem
6,46%
Kapitał własny ogółem
18,42%
Rentowność netto
Niedostępne
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
Niedostępne
Wskaźnik długu do kapitału
-19,52%
Wskaźnik szybkiej płynności
-0,06%
Wskaźnik płynności gotówkowej
0,08%

Aby wyświetlić więcej informacji, POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY

Kup the raport firmy
potrzebujesz nielimitowany dostęp do innformacji na temat firm, sektorów i rynków?