Łącznie
USD $0.00
 
 
Polska

Company Overview of PGE S.A.

Raport EMIS FIRMY EMIS jest częścią ISI Emerging Markets Group USD 29,95 Sektor: Holdingi i zarządzanie spółkami i przedsiębiorstwami Dostępne wersje językowe: Angielski & Polski Format: Pobierz PDF Najnowsze dane finansowe: 2017 Kup cały raport

Co zawiera raport?

Raport zawiera wszystkie dostępne informacje na temat tej firmy znajdujące się w bazie danych EMIS. Spis treści po prawej stronie wskazuje kategorie danych, które będą włączone do twojego raportu przy zakupie.

Pobierz przykładowy raport

Zestawienie danych spółki (Niedostępna zawartość zostanie dostarczona po zakupieniu raportu)

Dane Kontaktowe

Siedziba
Ul. Mysia 2
Warszawa; Mazowieckie; Map
Kod pocztowy: 00-496

Tel.: +48 (22) 340
Fax: +48 (22) 628

E-mail:
@pgesa.pl

Strona www:
http://www.pgesa.pl

Opis firmy
PGE jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Grupa dostarcza energię do 5,1 milionów odbiorców. W jej skład wchodzi kilkadziesiąt spółek, w tym kopalnie węgla brunatnego, elektrownie i elektrociepłownie, firmy realizujące projekty dotyczące energii odnawialnej i jądrowej, oraz spółki dystrybucyjne i sprzedażowe. Grupa PGE zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada 12,9 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Sprzedaż energii do odbiorców końcowych wynosi 31,87 Twh, zatem całkowita produkcja energii elektrycznej równa się 57,05 TWh.
Klasyfikacja Przemysłu NAICS
Główne obszary działalności: Holdingi i zarządzanie spółkami i przedsiębiorstwami | Energetyka | Produkcja Energii Elektrycznej z Paliw Kopalnych
Pozostała działalność: Wytwarzanie Energii Hydroelektrycznej | Produkcja Energii Elektrycznej z Energii Wiatru | Wytwarzanie Energii Elektrycznej z Biomasy
Podstawowe Informacje
Zatrudnienie ogółem:
38,471 (2016)
Liczba akcji:
()
Kapitał akcyjny:
()
Audytor:
()
Ratingi:
()
()
Data założenia:
09 stycznia 2008
Data aktualizacji:
17 kwietnia 2018
Władze firmy
Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Więcej
Szczegóły Struktury Własnościowej
Skarb Państwa
58,38%
Other
Kluczowe Informacje Finansowe
2018 Q1
Przychody netto ze sprzedaży
Przychody ogółem
Zysk z działalności operacyjnej
EBITDA
Zysk netto (strata netto)
Aktywa ogółem 72,187,000
Kapitał własny ogółem
Marża z zysku operacyjnego
Rentowność netto
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
Wskaźnik długu do kapitału
Wskaźnik szybki płynności
Wskaźnik płynności gotówkowej
Uwaga: wartości w tys.. Sprawozdanie: Niezaudytowany, Skonsolidowany
Wykresy Wyników Finansowych
Najwięksi Konkurenci

Sprawozdania Finansowe

Roczne Sprawozdania
Wskaźniki Finansowe

EMIS - Analiza Kredytowa

Ocena EMIS Benchmark

Latest News (Not included in the report)

DOSTĘP dla przedsiębiortw

Jeżeli potrzebują Państwo regularnego dostępu do informacji o firmie, powinni Państwo rozważyć subskrypcje pełnej usługi EMIS.

Profile spółek EMIS są częścią większego serwisu informacyjnego, który obejmuje dane i analizy dotyczące firm, sektorów oraz krajów z ponad 125 rynków wschodzących na jednej unikalnej platformie informacyjnej.

POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY

Aby wyświetlić więcej informacji, POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY